NF Metodekurs Klatring

NF Metodekurs klatring er første steg på veien til å bli klatreinstruktør lavland og klatreinstruktør høyfjell. Kurset gir en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og kameratredning.

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som klatreinstruktør, eller bare vil bli en tryggere og sikrere klatrer. 

Mål for kurset: Øke bevistheten rundt metodisk og sikker klatring og bli godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning sommerstid. 

Varighet:   4 dager.

Sted:        Oslo.

Pris:         6600 kr per deltager

Kursdatoer NF metodekurs Klatring

12.05 – 15.05.2022 Oslo

For grupper på tre personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Metodekurs Klatring 

Etter kurset skal deltakerne ha høy bevissthet om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring og være godt kjent med metodesett og tankegang for sikring og redning på klatreklippe sommerstid. Deltakerne skal vise at de har alminnelig god utholdenhet og klatreteknikk samt forutsetninger for å ta vare på seg selv og andre under skiftende forhold. Deltakerne skal ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset skal anspore til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.

Temaer under kurset

Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metodekurset så godt som det kreves for å gi klatrekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:

➢ Kunne mestre og vurdere utstyret som brukes ved flertaulengders naturlig sikret klatring og kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.

➢ Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved flertaulengders naturlig sikret klatring, herunder knuter, bruk av taubrems, sikringsplasseringer og forlengere, sikringskjeden, standplasser, klatring på enkelttau og dobbelttau, og evne til å bruke og vurdere dette.

➢ Kunne bruke og vurdere standard metodesett for flertaulengders rappell, samt metoder for å ivareta deltakersikkerhet under flertaulengders rappell med en instruktør alene.

➢ Kunne bruke standard metoder for kameratredning.

Opptakskrav NF Metodekurs Klatring

➢Tilfredsstille opptakskravene til instruktørkurs sportsklatring (Kapittel 9.1.2 i «NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT»), og i tillegg:

➢ Ha minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder

➢ Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe

➢ Beherske vanlige metoder for kameratredning.

Presisering: ”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50 taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter. Kameratredningskunnskaper bør godtgjøres ved å dokumentere minst to dager med kurs eller egentrening i kameratredning på naturlige sikringer i løpet av siste år, eller tilsvarende.

Søk om opptak til NF Metodekurs Klatring

For å søke om opptak til NF Metodekurs klatring må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring og sende til Klatrekompaniet sammen med påmeldingen. OBS! Søknadsfrist er senest en mnd før kursstart! Vi vil videresende ditt søknaddskjema og loggbok til vurderingskomiteen i NF. Ved innvilget søknad vil du få plass på dette kurset.

Praktisk informasjon

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.